Nye vejledninger til LED belysning

For mange kan belysning være et område med mange både tekniske og kulturelle faldgruber, som man kan falde i uden vejledning. EU projektet Premium Light Pro har udgivet to vejledninger som kan fungere som værktøjer i den process der leder frem til et succesfuldt belysningsprojekt.

Indendørsbelysning i Servicesektoren -Vejledning


Indendørsbelysning i Servicesektoren – Vejledning

Vejledningen henvender sig til aktører beskæftiget sig med indkøb, planlægning, beslutningstagen og design af belysning i servicesektoren. Der fokuseres både på skift til hel ny belysning og renovering af de eksisterende belysningsanlæg, hvor der er betonet muligheder for innovation, som LED teknologien rummer.

Der er kapitler om lysdesign, energieffektivitet og livscyklus-omkostninger, lysstyring, kriterier ved indkøb/udbud samt best practice eksempler.

 

Vejledningen henvender sig til ansvarlige for indkøb, beslutningstagere, installatører og ansvarlige for drift og renovering. Desuden kan den være nyttig for designere og planlæggere, entreprenører og rådgivere.

Der er kapitler om Kvalitet, sikkerhed og energieffektivitet, Komponenter i et vejbelysningssystem, Lysstyring og Udbud af vejbelysningssystemer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top